logo

Warmiss-Volley

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE KLUBU

Aktualności

  ZAPROSZENIE        Działając na podstawie par. 23 ust.3 Statutu Klubu Zarząd UKS „Warmiss-Volley” Olsztyn zaprasza na Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w sali 104 w IV LO w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 56: – w I terminie 4-02-2018 r o godz. 17:00 – w II terminie 4-02-2018 r o godz. 17:15 […]

 

ZAPROSZENIE

 

     Działając na podstawie par. 23 ust.3 Statutu Klubu Zarząd UKS „Warmiss-Volley” Olsztyn zaprasza na Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w sali 104 w IV LO w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 56:

– w I terminie 4-02-2018 r o godz. 17:00

– w II terminie 4-02-2018 r o godz. 17:15

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania

– Wybór Przewodniczącego Zebrania

– stwierdzenie prawomocności obrad

– wybór protokolanta

  1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  2.    Zatwierdzenie porządku Zebrania
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01-01-2017 – 31-12-2017
  4. Informacja finansowa Zarządu za okres sprawozdawczy
  5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za   

             okres sprawozdawczy.

  1. Przedstawienie kandydatów na prezesa klubu i członków zarządu.
  2.    Wybory władz klubu na kolejną kadencję.
  3.     Wolne wnioski

 

 

 

Za Zarząd

 

Jan Pietrusewicz

Klub

I Ty możesz zostać siatkarką naszego Uczniowskiego Klubu Sportowego Warmiss-Volley Olsztyn. CZEKAMY NA CIEBIE W GIMNAZJUM NR 8 i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM przy ul Turowskiego 3 oraz w IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM przy Al.Piłsudskiego 56

Drużyny

1 drużyna Juniorek 2 drużyny kadetek 2 drużyny młodziczek 1 drużyna dzieci GRUPY NABOROWE: Kontakt telefoniczny z: 1. Lesławem Wychadańczukiem (+48 532-816-103) oraz z Janem Pietrusewiczem(+48 728-829-164)